AVUKAT DENİZHAN AKTOPRAK 

MERSİN ilinin Anamur ilçesinde 1974 yılında doğan Avukat Denizhan Aktoprak , Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılındaki mezun olmuştur. Ardından Mersin Barosunda Silifke’de avukatlık stajını tamamlamış olup kendisine ait ofiste Anamur’da serbest avukatlık faaliyetini sürdürmektedir.

Özellikle Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Aile Hukuku alanında yoğunlaşan ilgisi ile bugüne değin pek çok cinayet, uyuşturucu, boşanma, nafaka ve bilişim, nitelikli dolandırıcılık velayet davasını sonuçlandırmış, eşler arasındaki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmuş, müvekkillerinin ve çocuklarının haklarını koruyarak mağdur olmalarını önlemek için mücadele vermiştir.

Çeşitli dergi ve gazetelerde köşe yazarlığı yapmakta olan Avukat Denizhan Aktoprak radyo ve televizyon programlarına, sivil toplum kuruluşlarının düzenledikleri toplantılara konuşmacı olarak katılmaktadır. Avukat Denizhan Aktoprak, hukuk eğitimi ile birlikte yaklaşık 10 yıllık mesleki birikimini değerli müvekkillerin hizmetinde sunarak paylaşmaktadır.

Sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak görev yapan Avukat Denizhan Aktoprak halen ANAMUR KIRSAL GENÇLİK DERNEĞİ’nde başkan yardımcılığı görevini sürdürmekte olup memleketi sorunlarıyla ilgilenmektedir.

Avukat Denizhan Aktoprak, yerli ve yabancı müvekkillerine hafta içi her gün 08:00 – 18:00 saatleri arasında ofisinde hizmet vermektedir. Ayrıca 7/24 SAAT esasıyla cep telefonundan danışmanlık hizmeti vermektedir. Özelikle Silifke, Alanya, Anamur, Bozyazı, Gülnar, Aydıncık, Mut bölgelerinde çalışmaktadır.

TELEFON : (+ 90) (324) 814 99 98
MOBİL : (+ 90) (542) 817 76 36
FAKS : (+ 90) (324) 814 99 98
E-POSTA : avukat@denizhanaktoprak.av.tr
WEB : http://www.denizhanaktoprak.av.tr
ADRES : Adliye Karşısı Günde İş hanı
KAT:2 No:208 Anamur / Mersin

AMACIMIZ, İLKELERİMİZ

AVUKATLIK MESLEĞİNİN ÖZÜNÜ TEŞKİL EDEN, ADALETE HUKUKA VE HAKKANİYETE BAĞLI, MESLEĞİN SAYGINLIĞINI ORTAYA KOYMAK VE KORUMAK ANLAYIŞI İÇİNDE MESLEĞİMİZİ İCRA ETMEK BÜROMUZUN TEMEL AMACIDIR.

Vekil-Müvekkil ilişkisinde ilk kuralın ticari ve özel hayata ilişkin her tür bilginin mahremiyeti ve özenle saklanması gerekliliğine inanan büromuzun bu doğrultuda ticari ilişkiden ziyade güven ilişkisi çerçevesinde çalışmalarımızı devam ettirmek en vazgeçilmez prensibimizdir.

Mesleğin onuru, temel hak ve özgürlüklere karşı duyarlılık, hukukun temel ilkelerinin yaşama geçirilmesinde özel çaba göstermek ve hukuk devletinin bütün kuralları ile hayata geçirilmesi hepimizin ortak dileğidir.

Müvekkillerimizin her sorunu çözümde Hukuk ve müvekkilimizin haklarını öncelikle dikkate alınır.

HER TÜRLÜ HUKUKİ SORUNUN ÇÖZÜMÜ SORUNUN ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADIĞI ANDA SORUNA EL ATMAKTAN GEÇER. HER HUKUKİ VE CEZAİ SORUNUN ÇIKMA İHTİMALİ OLDUĞU ANDA HUKUKİ YARDIMDAN FAYDALANMAKTAN GEÇER. Biz bu nedenle hizmet etmek için sizin yanındayız.

AVUKAT DENİZHAN AKTOPRAK

BÜROMUZUN FAALİYET ALANLARI
Büromuz ağırlıklı olarak aşağıda belirtilen konularla ilgili olarak avukatlık hizmeti vermektedir.

CEZA HUKUKU

 • Soruşturma ve kovuşturma aşamasında Mağdur, sanık vekilliği

BORÇLAR HUKUKU

 • Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, 
 • Tahliye Davası 
 • Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Artırımı Davaları, 
 • Tevdi Mahalli Tayini (Ödeme Yeri Belirlenmesi)

İCRA VE İFLAS HUKUKU

 • İcra Takipleri, 
 • İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları, 
 • Borçtan Kurtulma (Menfi Tespit) ve Ödenen Paranın Geri Alınması (İstirdat) Davaları, 
 • İmzaya ve Borca İtiraz (İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar) 
 • İstihkak Davası

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU 

 • Şirket Ana Sözleşmeleri, 
 • Şirketlere Sürekli Danışmanlık, 
 • Ana Sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Artırımı, 
 • Şirket Genel Kurul İşlemleri, 
 • Şirket Pay Devri, 
 • Şirket Kuruluş, Tür Değiştirme ve Birleşmeleri, 
 • Zayi ve Kambiyo Senedi (Çek-Bono-Poliçe) Davaları, 
 • Şirket Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Dava, 
 • Kooperatif Davaları

MEDENİ HUKUK VE MİRAS HUKUKU (Aile-Kişiler-Evlenme-Boşanma)

 • Anlaşmalı – Çekişmeli Boşanma Davaları
 • Nafaka Davası
 • Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar (Hediyelerin Geri Verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb.),
 • Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad – Soyad Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları,
 • Nesebin Reddi, Tashihi (Düzeltilmesi) ve Babalık Davaları Evlat Edinmeye İzin Davası,
 • Vesayet ve Kayyım Davaları Evlenmeye İzin, İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları,
 • Mirasçılık Belgesinin Alınması,
 • İzale-i Şuyu (Paydaşlığın-Ortaklığın Giderilmesi) Davası,
 • Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar,
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Davası,
 • Mirasta Defter Tutulması,
 • Vasiyetnamenin İptali Davası,
 • Mirasta İade Davası,
 • Miras Sözleşmesi,
 • Vasiyetname Düzenlemesi,
 • Taksim Sözleşmesi

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

AİLE HUKUKU

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU

SORUMLULUK VE TAZMİNAT HUKUKU

EŞYA HUKUKU

 • Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası,
 • Men’i müdahele (Elatmanın önlenmesi) Davası,
 • Tapu iptali ve Tescili Davaları,
 • Şuf’a Davası,
 • Geçit Hakkı Davası,
 • Ecrimisil Davası,
 • Su Hakkı Davaları

BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU

İŞ SOSYAL GÜVENLİK VE SENDİKALAR HUKUKU

 • Hizmet tespiti (Bağkur – SSK),
 • Hizmetlerin birleştirilmesi,
 • İhbar, Kıdem tazminatı,
 • İşe iade davaları

SÖZLEŞMELER HUKUKU

İDARE VE VERGİ HUKUKU

 • Tam yargı davaları,
 • İptal davaları

YABAMCILAR HUKUKU

TURİZM HUKUKU

DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR

 • İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme,
 • Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler,
 • Temyiz ve Karar Düzeltme Dilekçeleri,
 • Dernek Tüzüğü Hazırlanması,
 • Her Türlü Sözleşme Düzenlenmesi,
 • Tanıma Ve Tenfiz Davaları,
 • Tespit Davası,
 • Tüketici Davaları,
 • İş Mahkemelerinde Görülen Davalar,
 • İptal Davası, Tam Yargı Davası, Vergi Uyuşmazlıklarından Doğan Davalar,
 • Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay da Temyiz Duruşmalarına katılmak

Müvekkil şahıs ya da şirketlere günlük cari işlemlerine taalluk eden ve hukuksal nitelik taşıyan sorunlarının çözümünde ve/veya yönlendirilmesinde danışmanlık yapmak;

Müvekkil şahıs ya da ŞİRKETE yazılı yahut sözlü mütalaa vermek; sözleşmeleri düzenlemek, mevcut sözleşmelerin değiştirilmesi yahut feshedilmesi ile ilgili belgeleri tetkik ve cevaplamak veya ŞİRKET/ŞAHSIN göndereceği ihbarları hazırlamak, sulh, ibra, yenileme, tadil, fesih protokolleri düzenlemek;

Adli ve idari mahkemeleri ile hakem heyetleri önünde üçüncü şahısların müvekkile karşı açtıkları yahut müvekkilin üçüncü şahıslar aleyhine ikame ettiği davaları takip etmek, Müvekkil ŞİRKET/ŞAHIS alacaklarının tahsili amacıyla yapılacak haciz veya iflas yolu ile takipleri yürütmek;

Müvekkil ŞİRKET tarafından belirlenmek üzere, belirlenen günde, belirlenen saatler arasında genel görüşme ve mütalaa toplantısına iştirak etmek, hukuk büromuzun hukuki yardım ve danışmanlık görevleri arasındadır.

Bunun için gerekli talimatların e-mail yada faks yoluyla tarafımıza ulaştırılmasını müteakip en kısa sürede cevaplandırmak yada en kısa sürede toplantıya iştirak etmek taahhüdümüz altındadır.

TELEFON : (+ 90) (324) 814 99 98
MOBİL : (+ 90) (542) 817 76 36
FAKS : (+ 90) (324) 814 99 98
E-POSTA : avukat@denizhanaktoprak.av.tr
WEB : http://www.denizhanaktoprak.av.tr
ADRES : Adliye Karşısı Günde İş hanı
KAT:2 No:208 Anamur / Mersin

Yavuzyılmaz Hukuk Bürosu

On 21 Şubat 2011, in Aydın Barosu Avukatları, by ARA BUL AVUKAT

YAVUZYILMAZ HUKUK BÜROSU
Didim’de bulunan Yavuzyılmaz hukuk bürosu, yakın ilçe, il ve Büyükşehir merkezlerinde ortaklaşa çalıştığı  hukuk büroları ile ulusal ve uluslar arası alanda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Büroda, ağırlıklı olarak, Banka ve Ticari Şirketler Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Medeni Hukuk ve Yabancılar Hukuku konularında verilen hukuki desteğin yanında ofis bünyesinde Aydın ilinde ilk ve tek olmak suretiyle marka ve endüstriyel tasarım vekilliği de yapılmaktadır. 

Yavuzyılmaz Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye’ de yapmış oldukları yatırımlarla ilgili kurumsal hukuki müşavirlik hizmeti de sunmaktadır. Avukatlık meslek kuralları çerçevesinde yürütülen bu faaliyetler dahilinde danışma toplantılarında dava aşamasına geçilmesi zorunlu hale gelmiş anlaşmazlıklarda davanın olası gidişatı hakkında bilgi verilmekte , talep halinde davanın gidişatında meydana gelen gelişmeler müvekkile yazılı ve sözlü olarak sunulmaktadır.

Bunun yanı sıra büromuz, sunulan hizmetlerin kalitesini güvence altına almak amacı ile benimsenen, işbölümü halinde çalışma prensibi ile, danışman avukatlar ve sözleşmeli tercümanın yanısıra  sürekli personel dışında, işlerin yoğunluğu ve çeşitliliğine göre iş bazında sözleşmeli olarak personel çalıştırma usulünü de uygulamaktadır.

Büromuzda daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla Obiicra, YTS, Corpus mevzuat ve içtihat, Kazancı bilgi bankası gibi hukuk ve içtihat programlarından yararlanılmaktadır.

Ofis bünyesinde hizmet vermekte olan avukatlarımız ileri derecede İngilizce bilgisine sahip bulunmaktadırlar.

AVUKATLAR

Avukat Özgür YAVUZYILMAZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup Aydın Barosuna bağlı olarak çalışmaktadır. Bursa, İzmir gibi büyük şehirlerde çeşitli hukuk bürolarında çalışmasının ardından Didim’de Yavuzyılmaz Hukuk Bürosunu kurmuştur. Ağırlıklı çalışma alanları ; İcra-İflas Hukuku, Şirketler Hukuku, Banka ve Sözleşmeler Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku ve Yabancılar Hukuku’dur. Bunun yanı sıra Marka ve Endüstriyel Tasarım Vekilliği de yapmaktadır.
Yabancı dil:İngilizce
E-mail: ozguryavuzyilmaz@yavuzyilmaz.av.tr

Avukat Gökçe YILMAZ
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup Aydın Barosuna bağlı olarak çalışmaktadır. Ağırlıklı çalışma alanları İcra-İflas Hukuku, İş Hukuku, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Yabancılar Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, Bilişim ve Rekabet Hukuku’dur.
Yabancı dil:İngilizce
E-mail: gokceyilmaz@yavuzyilmaz.av.tr

Yavuzyılmaz Hukuk Bürosu
Address:Atatürk Bulvari Cumhuriyet İş Merkezi Kat:3 Daire:15-17 Didim/ Aydın/Turkey
Telephone : (00-90-256) 811 08 68
Faks: (00-90-256) 811 45 68

 

Avukat Mehmet Sait Dertli

On 21 Şubat 2011, in Gaziantep Barosu Avukatları, by ARA BUL AVUKAT

Avukat Mehmet Sait DERTLİ 1979 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep’te tamamladıktan sonra ,1998 yılın da girdiği Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2003 yılında mezun oldu. Avukatlık stajını 01.10.2004 tarihinde Gaziantep’te tamamlayarak Avukatlık ruhsatnamesini almaya hak kazandı. Askerlik Hizmetini 2004-2005 tarihleri arasında Yedek Subay olarak sırasıyla Konya ve Afyonda tamamladıktan sonra, Gaziantep’e dönerek 2005 tarihinde Gaziantep Barosu’na kayıtlı avukat olarak göreve başladı. Halen; Alaybey Mahallesi Hürriyet Caddesi A.Kadir Güllüoğlu İş Hanı No:9 Kat:2 Daire:1 GAZİANTEP adresindeki Mehmet Sait Dertli Avukatlık Bürosunda serbest avukatlık faaliyetini yürütmektedir.

UZMANLIK ALANLARI:

MEDENİ HUKUK

 • AİLE VE KİŞİLER HUKUKU
 • BOŞANMA-AYRILIK-TANIMA-TENFİZ-NAFAKA-NAFAKA ARTRIMI- EVLAT EDİNME-YAŞ DÜZELTME-VESAYET-MADDİ MANEVİ TAZMİNAT …

MİRAS HUKUK

 • VERASET-VASİYET-MİRAS MALLARININ PAYLAŞIMI

EŞYA HUKUK

 • GAYRİMENKUL (TAŞINMAZ) MÜLKİYETİNDEN DOĞAN ANLAŞMAZLIKLAR
 • ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI

İCRA HUKUK

 • İLAMLI VE/VEYA İLAMSIZ TAKİP
 • KİRA ALACAKLARININ TAHSİLİ VE TAHLİYE
 • KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İLAMSIZ TAKİP (ÇEK,SENET,POLİÇE)
 • İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
 • İHTİYATİ HACİZ
 • TASARRUFUN İPTALİ
 • ŞİKAYET,İTİRAZ,MENFİ TESPİT

CEZA HUKUK

 • SANIK MÜDAFİİ
 • MAGDUR,MÜŞTEKİ (KATILAN) VEKİLİ

İŞ HUKUK

 • HİZMET TESPİTİ DAVASI
 • KIDEM İHBAR TAZMİNATI VE İŞCİLİK ALACAKLARI İÇİN ALACAK DAVASI

AVUKAT MEHMET SAİT DERTLİ
ADRES: Alaybey Mahallesi Hürriyet Cad. Abdulkadir Güllüoğlu İş Hanı  No : 9  Kat : 2  Daire :1 Şahinbey GAZİANTEP
CEP (GSM):  532 793 63 19
TELEFON: 342 232 56 66
E-Mail: av.mehmetsaitdertli@hotmail.com
WEB: http://www.mehmetsaitdertli.av.tr

NİŞLİOĞLU AVUKATLIK BÜROSU

On 17 Aralık 2010, in İzmir Barosu Avukatları, by ARA BUL AVUKAT

NİŞLİOĞLU AVUKATLIK BÜROSU

2000 yılında İzmir , Karşıyaka’da kurulan Nişlioğlu Avukatlık Bürosu, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere Türkçe ve Almanca olarak genel hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Deutschsprachige und korrespondierende Rechtsanwaltskanzlei in Izmir, Türkei.

AVUKAT Emel NİŞLİOĞLU

1976 , Ludwigsburg doğumlu.Öğrenimine Almanya’da başladı , İzmir’de devam etti.
1998-2000 yılları arasında Alman Kültür Merkezi dil kurslarına katıldı.
1999 - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 
2000 - Avukatlık stajını tamamladı. Aynı yıl Av.Özcan Nişlioğlu ile Nişlioğlu Avukatlık Bürosu’nu kurdu.
2003 – ADAC – Alman Otomobil Kulübü ‘nün Alman dilinde hizmet veren yabancı avukatlar listesine dahil edildi.
2006 - Türkiye’de noterlik yapma hakkı veren Noterlik Belgesi’ni aldı.
2009 - Alman Kültür Merkezi’nin uluslar arası geçerliliği bulunan , Alman dilinde yetkin mesleki dil kullanımını   
             gösterir , B2 ve C1 düzeyli sertifikalarını aldı.
2009 – İzmir ve Karşıyaka adliyelerinde Alman dilinde Yeminli Adli Tercüman olarak hizmet vermeye başladı.
2009 – Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu’nun  Almanca hizmet veren avukatlar listesine dahil edildi.

08.08.2000 tarihinden bu yana İzmir Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık faaliyetini sürdürmektedir.

Av. Emel Nişlioğlu , iyi düzeyde mesleki  Almanca bilgisine sahip olup

♦ Aile ve Miras Hukuku ,
♦ Trafik Hukuku , 
♦ Şirketler Hukuku, 
♦ Tıp Hukuku ,
♦ Bilişim – İnternet ve İletişim Hukuku,
♦ Ceza Hukuku, 
♦ İdare Hukuku,
♦ Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku’na 
ilişkin dava ve hukuki işlemlerin takibinde müvekillerine Türkçe ve Almanca dillerinde hizmet vermektedir.

AVUKAT Özcan NİŞLİOĞLU

1971 , İzmir doğumlu.Eğitimine İzmir’de başladı.
1996 - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
1998 - Avukatlık stajını tamamladı.
2000 - Türkiye’de noterlik yapma hakkı veren Noterlik Belgesi’ni aldı. 
Aynı yıl Av.Emel Nişlioğlu ile birlikte Nişlioğlu Avukatlık Bürosu’nu kurdu.

11.08.1998 tarihinden bu yana İzmir Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık  faaliyetini sürdürmektedir.

Av.Özcan Nişlioğlu , ağırlıklı olarak;

♦ Şirketler Hukuku,
♦ Ticaret Hukuku,
♦ Borçlar Hukuku,
♦ İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
♦ Gayrimenkul ve Kira Hukuku,
♦ İcra-İflas Hukuku ,
♦ Ceza Hukuku ve 
♦ Vergi Hukuku 
                                                                                                                                                                
 alanlarında hizmet vermektedir.                                                           

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Adres      :1671 Sk. No:105/3 D.102 Noyan İş Merkezi     Karşıyaka / İZMİR
Telefon  : 0 (232) 368 85 25 – 368 54 84
Faks         : 0 (232) 368 54 84
MSN        : sekreterlik@nislioglu.av.tr
E-Posta  : nislioglu@nislioglu.av.tr
İnternet : www.nislioglu.av.tr

Türkiye Barolar Birliği’nin çok değerli önceki dönem başkanım, Disiplin Kurulu başkanım, Türkiye Barolar Birliği’nin sayın Denetleme Kurulu üyeleri, saygıdeğer baro başkanlarım;

Yönetim Kurulumuzun 27 Mart 2010 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca düzenlediğimiz 19. Baro Başkanları toplantısına hoş geldiniz. Davetimizi kabul ederek bizleri onurlandırdınız, hepinize teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Mesleğimizle ilgili sorunların bir bölümünü birlikte tartışacağımız, sorunları ve çözüm yollarını birlikte tespit edeceğimiz bugünkü toplantımızın çok yararlı olacağına inanıyorum. Çalışmalarımıza başarılar dileyerek 19.Baro Başkanları toplantısını açıyorum.

Değerli başkanlarım,

Yakın geçmişte- ülkemizde pek çok konuda- arka arkaya gelen sorunları hep birlikte yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz.
 

 • Tarihimizde ilk defa yürütme ile yargı arasında emsaline rastlanmayan kargaşa ortamı,
 • Hukuk devletinin aldığı onarılmaz yara,
 • Yargı bağımsızlığını yok etmeye yönelik olaylar,
 • Her gün bir yenisine tanık olduğumuz hukuka aykırılıklar,
 • Anayasa değişikliği çalışmaları sırasında gelişen ve istenmeyen durumlar mücadele azmimizi kamçılarken itiraf edelim ki, hepimizi fikren ve manen yordu.

Mesleğimizin sorunlarının giderilmesi için barolarımızın ve Türkiye Barolar Birliği’nin yaptıkları özverili çalışmalar ilgililere ulaştırılmasına rağmen bugüne kadar maalesef beklenen sonuçlar alınamadı

Böyle bir ortamda mesleğimizin geleceği ve sorunlarımızın giderilebilmesi için ortak çözümler bulunarak, bütün barolarımızın Türkiye Barolar Birliği ile birlikte hareket etmelerinin zorunlu olduğuna inanıyorum.

Mesleğimizin ve meslektaşımızın içinde boğulduğu sorunlar ancak Türkiye Barolar Birliği ile barolarımızın el ele vererek oluşturacağı güç birliği ile çözülebilir. Çare, ortak akıldır.

Bu sorunları teker teker ortaya koymak ve birlikte kotarmak hepimizin kaçınılmaz görevlerimizdir.

Barolarımızda adli yardım konusunda yaşanan sorunlar vardır.

KDV ile ortaya çıkan, hepimizi zora koyan uygulamalar taptaze ortadır.

“Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi” adı altındaki uygulamalardan doğan yeni sorunlar, sıkıntılar vardır.

İşte bu günkü toplantımızın gündeminde bunları tartışacağız.

Ve 14.04.2010 tarihinde Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyi temsilcilerinin katılımı ile yapılan, bu projenin iki aşaması ile ilgili toplantı hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Yaptığımız çalışmalardan öğrenmek istediğiniz konularda sorularınız olacaksa cevaplamaya da hazırız.

Bu toplantının sonuçları pazartesi günü Adalet Bakanlığı yetkilileri ile Türkiye Barolar Birliği yetkilileri arasında başlayacak olan “Avukatlık Mesleğinin İcrasında Karşılaşılan Sorunların Tespitine İlişkin Çözüm Önerileri ve Gerekenlerin Yapılması İçin Oluşturulan Çalışma Grubu Toplantısı”nda ele alınacaktır.

Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum.

Av .Berra BESLER
Türkiye Barolar Birliği
Başkan Yardımcısı

Ankara’da 17-18 Nisan 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen Baro Başkanları toplantımızda barolarımızın talepleri olarak ifade edilen sorunlardan; Avukat meslektaşlarımızın mesleki görevlerini daha nitelikli olarak ifa etmeleri için bürolarından tapu sicil kayıt bilgilerini sorgulayabilmelerini sağlama yönünde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlere başlanmıştır. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nce kendi  teknik altyapı sorunlarını çözmelerini müteakiben bu sorgulama hizmetinin belirli bir ücret mukabilinde, TBB ile TKGM arasında yapılacak bir protokol ile yaşama geçirilebileceği anlaşılmıştır. Gelişmeler konusunda barolarımız zamanında bilgilendirilecektir.